Bezpečnostní školení na manipulaci s nádobami na plyny dle čl. 12.6 ČSN 07 8304

Vážený zákazníku,
vítáme Vás v našem online portále pro školení "Používání tlakových nádob na plyny a jejich umístění na pracovišti" dle ČSN 07 8304. Jsme rádi, že jste si vybrali právě náš portál a společnost Linde Gas jako partnera.

V prvním kroku je potřebné vyplnit všechny povinné položky označené hvězdičkou. Tyto informace budou použity pro následné vystavení potvrzení o absolvování školení. Email bude použit pro zaslání unikátního aktivačního kódu, bez kterého není možné školení absolvovat. Proto prosíme, věnujte vyplnění těchto informací náležitou pozornost.

Pozn.: Pokud jste si kód nechali vygenerovat a posléze školení odložili, můžete tento kód zadat kliknutím na tlačítko "Mám unikátní kód " aniž byste museli formulář znovu vyplňovat.

Mám unikátní kód Nemám unikátní kód